Přihláška

1) Vyplnit a odeslat přihlášku uvedenou níže

2) Pokud vám nebylo přiděleno startovací číslo,  obdržíte jej na níže uvedených číslech nebo emailem.

3) Každý jezdec z týmu vyplní Prohlášení jezdce a GDPR. Vyplněné formuláře odešle na pa.vca@arcbrno.cz

4)  Výše startovného, včetně platebních podmínek, je uvedena ve zvláštním ustanovení vydaném ke konkrétnímu sportovnímu podniku.

Odesláním formuláře stvrzuji, že všichni členové teamu berou na vědomí, že se jízdy pravidelnosti účastní na vlastní nebezpečí a nesou plnou zodpovědnost za škody či újmy, které způsobí.

Ostatní informace:

Petr Verner tel.: +420 737 216 790, Pavel Verner tel.: +420 739 735 824

E-mail: info@arcbrno.cz nebo pa.vca@arcbrno.cz

Výše startovného, včetně platebních podmínek, je uvedena ve zvláštním ustanovení vydaném ke konkrétnímu sportovnímu podniku.