Přihláška

1) Vyplnit a odeslat přihlášku uvedenou níže

2) Pokud vám nebylo přiděleno startovací číslo,  obdržíte jej na níže uvedených číslech nebo emailem.

3) Každý jezdec vyplní Prohlášení jezdce a GDPR. Vyplněné formuláře odešle na pa.vca@arcbrno.cz
Odesláním formuláře stvrzuji, že všichni členové teamu berou na vědomí, že se jízdy pravidelnosti účastní na vlastní nebezpečí a nesou plnou zodpovědnost za škody či újmy, které způsobí.

Ostatní informace:

Petr Verner tel.: +420 737 216 790, Pavel Verner tel.: +420 739 735 824

E-mail: info@arcbrno.cz nebo pa.vca@arcbrno.cz

Výše startovného, včetně platebních podmínek, je uvedena ve zvláštním ustanovení vydaném ke konkrétnímu sportovnímu podniku.