Průběžné bodové hodnocení seriálu 

po 6H LE MOST II.